Sähköpakettiautojen hankintatuet


Sähkö- ja kaasukäyttöisten paketti- ja kuorma-autojen hankintatukea koskeva laki on ollut voimassa vuoden 2022 alusta. Lakiin on tehty joitain muutoksia jotka astuivat voimaan viime vuodenvaihteessa. Hankintatukiin osoitettua määrärahaa on vielä runsaasti käytössä ja hankintatuen hakuaika jatkuu tämän vuoden loppuun asti. Tässä yhteenvedossa keskitymme sähköpakettiautojen hankintatuen periaatteisiin.

Sähköpakettiautojen hankintatukeen osoitetusta määrärahasta on tätä kirjoitettaessa tammikuun lopulla jäljellä n. 42 % eli tukea on vielä hyvin jaettavaksi. Hankintatukea voi saada uutena ostettaviin ja vähintään kolmen vuoden ajaksi liisattaviin pakettiautoihin. Tuen saajan on sitouduttava pitämään omissa nimissään tukea saanut auto vähintään vuoden ajan ensirekisteröinnin jälkeen. Leasingsopimuksella hankittua autoa on pidettävä vähintään 36 kk sopimuskauden ajan eikä sopimusta voi siirtää toiselle henkilölle tai yritykselle. 

Hankintatuki voidaan periä takaisin jos edellytys pitoajasta ei toteudu. Mahdollinen rekisteristä poistaminen esimerkiksi kolarin seurauksena tai yrityksen konkurssitilanteessa käsitellään Traficomissa tapauskohtaisesti.

Hankintatukeen oikeutetut ajoneuvot

Pakettiautojen hankintatukeen ovat oikeutettuja N1-luokan pakettiautot. Pakettiautopohjaisia autoja rekisteröidään tyypillisesti usein myös M1-luokan henkilöautona. Hakemus hankintatuesta tehdään lopullisen ajoneuvoluokan mukaan. Näin ollen esim. pakettiautoista muutettuun M1-luokan matkailuautoon tai henkilökuljetukseen tarkoitettuun tila-autotyyppiseen autoon ei hankintatukea ole saatavissa. Laissa on myös rajattu hankintatuen ulkopuolelle kaksikäyttöajoneuvot eli takaistuimilla varustetut pakettiautot.

Ajoneuvolle ei myöskään saa tehdä ajoneuvoluokkamuutoksia rekisteröinnin jälkeen.

Pakettiautojen hankintatukea voivat hakea sekä kotitaloudet että yritykset. Sen sijaan julkiset tahot eivät ole hankintatuen piirissä, eivätkä myöskään säätiöt tai yhdistykset.

Hankintatuen maksimimäärät

Pakettiauton hankintatuen maksimimäärä on 2000-6000 euroa auton kokoluokasta riippuen.

 • 2000 euroa pienet pakettiautot
 • 4000 euroa yli 2,5 tonnin kokonaispainoiset, vähintään 680 kg:n kantavuudella varustetut pakettiautot
 • 6000 euroa kuten edellinen mutta akseliväli vähintään 3,5 metriä

Mainittakoon että 3,5-6,0 tonnin kuorma-autoissa (ajoneuvoluokka N2) maksimi hankintatuki on isoimman pakettiautoluokan mukainen eli 6000 euroa.

Tukikelpoiset kustannukset

Hankintatuki ei voi ylittää tiettyä prosenttiosuutta ns. tukikelpoisista kustannuksista. Tukikelpoinen kustannus on sähkökäyttöisen pakettiauton hankinnasta aiheutuva lisäkustannus, joka lasketaan vertaamalla auton hintaa samankaltaisen polttomoottoriauton hankintahintaan tai leasingvuokraan. Leasingauton vertailuhintoina käytetään koko leasingkauden yhteenlaskettuja kuukausivuokria, vuokrista vähennetään kuitenkin ylläpitokustannukset eli vertaillaan vain pääomakustannusta.

Vuoden 2024 alusta lähtien tehdyissä hakemuksissa hankintatuen määrä on 30-60 % vertailuautojen eli sähköauton ja polttomoottoriauton hintaerosta, riippuen yrityksen koosta.

 • isot yritykset maksimissaan 30 % tukikelpoisista kustannuksista
 • keskisuuret yritykset maksimissaan 50 %
 • pienet yritykset maksimissaan 60 %

Ison yrityksen määrityksenä henkilöstömäärä on yli 250 kpl ja liikevaihto yli 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma yli 43 miljoonaa euroa.

Keskisuuren yrityksen määrityksenä on yli 50 työntekijää ja liikevaihto tai taseen loppusumma vähintään 10 miljoonaa euroa.

Tätä pienemmät luokitellaan pieniksi yrityksiksi.

Vertailuajoneuvo

Vertailuajoneuvon tulisi olla mahdollisimman samankaltainen kuin hankittava auto, eli kokoluokka ja varustetaso samaa luokkkaa. Lähtökohtaisesti vertaillaan päällirakentamattomia ja lisävarustelemattomia autoja.

Hankintatuen hakeminen

Hankintatuki on luonteeltaan arvonlisäveroton valtion avustus, jonka asiakas hakee itse ja jonka Traficom maksaa suoraan asiakkaalle ajoneuvon rekisteröinnin jälkeen.

Tuki haetaan sähköisellä lomakkeella Traficomin palvelussa.

Hakemuksessa ilmoitetaan hakijan ja auton tietojen lisäksi auton arvioitu rekisteröintiajankohta.

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan tarjous hankittavasta sekä polttomoottorikäyttöisestä vertailuajoneuvosta.

Hankintatukihakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ja hankintatuen määrärahan loppuessa tukea ei enää voida myöntää. Jonoon jääneetkin hakemukset käsitellään kuitenkin siinä tapauksessa että määrärahaa vapautuu peruuntuneista hakemusista tai jos tuelle saadaan lisärahoitusta.

Hankintatukea maksimissaan viidelle pakettiautolle vuodessa

Hankintatukea voidaan myöntää yhdelle yritykselle enintään viiden ajoneuvon hankintaa varten yhden kalenterivuoden aikana ajoneuvolajeittain. Yrityksellä on siis mahdollisuus hakea hankintatuki esim. viiden sähköpakettiauton lisäksi viiteen sähkökuorma-autoon yhden vuoden aikana.

Enimmäismäärä lasketaan hakemusten jättöhetken eli tuen vireilletulohetken mukaan. Yhden vuoden aikana voi siis jättää enintään viisi tukihakemusta. Tuen maksaminen voi siten ajoittua samalle kalenterivuodelle useamman kuin viiden auton osalta.

Ehdollinen päätös hankintatuen myöntämisestä

Traficom tekee hakemuksesta ehdollisen päätöksen, jos hakemus täyttää tuen edellytykset. Hankintatuen kohteena olevan auton voi tilata vasta kun hakemukseen on saatu ehdollinen päätös. Toki autoliike voi tilata auton jo ennen päätöstä, mutta tilaussopimus tulee kirjata vasta ehdollisen päätöksen saamisen jälkeiselle päivämäärälle.

Tilaussopimus tulee toimittaa Traficomiin hakemuksen liitteeksi kahden kuukauden kuluessa päätöksen saamisesta. Myös leasingauton kyseessä ollessa tulee ilmoittaa toteutuneesta auton hankinnasta, vaikka sopimus tehdäänkin vasta auton toimituksen yhteydessä.

Ajoneuvon rekisteröinti ja tuen maksaminen

Jos auton toimitus viivästyy hakemuksella arvioidusta toimitusajankohdasta, asiasta on ilmoitettava Traficomille viimeistään kahden kuukauden kuluessa arvioidusta ajankohdasta. Tuon määräajan tavoitteena on pystyä poistamaan hakemusten joukosta turhat hakemukset. Käytännössä Traficomilta tulee kysely tuen hakijalle ennen kuin hakemus poistetaan.

Rekisteröinnin viivästymistä koskevat ilmoitukset voi tehdä osoitteeseen hankintatuki@traficom.fi 

Traficom saa tiedon auton ensirekisteröinnistä automaattisesti. Sen jälkeen Traficom vahvistaa tuen myöntämisen ja maksaa tuen hakemuksessa ilmoitetulle tilille. 

Yhteenvetona hakumenettelyn eteneminen

 1.  Autoliike antaa asiakkaalle tarjouksen sekä hankittavasta että vertailuajoneuvosta
 2.  Asiakas jättää hakemuksen Traficomin järjestelmään
 3.  Traficom lähettää hakijalle ehdollisen päätöksen
 4.  Asiakas tilaa auton autoliikkeeltä ja toimittaa tilaussopimuksen Traficomille
 5.  Auto rekisteröidään
 6.  Traficom vahvistaa tuen myöntämisen ja maksaa tuen hakijalle

 

Lähteet:    
Autoalan Tiedotuskeskus, jäsentiedote 15.12.2023
Traficom.fi/hankintatuet

Tilaa uutiskirje suoraan sähköpostiisi

Haluatko saada tiedon uusista kirjoituksista suoraan sähköpostiisi? Tilaa nyt Autokeskuksen uutiskirje.

TILAA UUTISKIRJE