Pakettiautojen hankintatuet


Valtio myöntää tukea nyt myös päästöttömän pakettiauton hankintaan

Hallituksen tavoitteena on leikata liikenteen kasvihuonepäästöjä rajusti tulevien vuosien aikana. Ohjaustoimena vähäpäästöisten autojen lisäämiseen Suomen teillä on käytetty jo mm. autoveron poistoa sähköautoilta, autoedun verotusarvojen huojennuksia työsuhdeautoilijoille sekä vaihtoehtoisilla käyttövoimilla toimivien uusien autojen hankintaan suunnattuja hankintatukia.

Aiemmilta vuosilta on jo tuttua yksityisille henkilöille myönnettävä sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuki, samoin kaasukäyttöisten kuorma-autojen hankintatuki. Näiden lisäksi tämän vuoden alusta voimaan tulleen lain mukaan myös sähkö- ja kaasukäyttöisten pakettiautojen sekä sähkökäyttöisten kuorma-autojen hankintaan on saatavilla hankintatukea, oli sitten ostajana yksityinen henkilö tai yritys. Henkilöautojen hankintatukea sen sijaan myönnetään jatkossakin vain yksityisille henkilöille.

Voimaan tullut hankintatukia koskeva laki on voimassa 2022-2024 mutta tukea voi hakea henkilö- ja kuorma-autoihin 31.3.2023 asti ja pakettiautoihin vain 31.12.2022 asti. Tukihakemuksen kohteena oleva auto on rekisteröitävä vuoden 2024 loppuun mennessä.

Paneudutaan seuraavassa yrityksiä kovasti kiinnostavaan osioon eli sähkökäyttöisten pakettiautojen hankintatukeen.

 

Edellytykset tuen myöntämiselle

 

Hankittava ajoneuvo:

 • Pakettiauto on täyssähköinen
 • Hankittu tai pitkäaikaisvuokrattu pakettiauto on uusi ja ensirekisteröimätön.
 • Ajoneuvo on hankittu vasta sen jälkeen, kun asiassa on annettu ehdollinen päätös.
 • Pienikokoisen pakettiauton hankintahinta saa olla enintään 50 000 euroa.

 

Hakija:

 • Sitoutuu ensirekisteröimään hankittavan ajoneuvon Suomeen.
 • Sitoutuu pitämään hankittavan ajoneuvon rekisterissä vähintään yhden vuoden ajan ensirekisteröinnin jälkeen.
 • Pitkäaikaisvuokrattava auto sitoudutaan vuokraamaan ja pitämään omistuksessa tai hallinnassa vähintään kolmeksi vuodeksi. 
 • Hankintatukea ei myönnetä vaikeuksissa olevalle yritykselle. Hankintatuki voidaan myöntää vain, jos hankintaan ei ole myönnetty muuta avustusta valtion varoista. Vakavaraisuus todennetaan hakijan hakemuksella olevalla vakuutuksella, ettei yritys ole vaikeuksissa.

 

Muut edellytykset:

 • Hankintatuki voidaan myöntää samalle pakettiautolle ainoastaan kerran. 
 • Hankintatuki voidaan myöntää yhden kalenterivuoden aikana yrityksille enintään viiden sähkökäyttöisen pakettiauton hankintaa varten. Määräävänä tekijänä tässä on myöntämispäivämäärä, ei auton hankinta- tai rekisteröintipäivämäärä.
 • Pakettiauton ajoneuvoluokkaa ei voi muuttaa 12 kk:n aikana (esim. pakettiautosta henkilöautoksi)
 • Valtion talousarviossa avustuksen maksamista varten varattua määrärahaa on käytettävissä. Kuten muissakin hankintatuissa, budjetti on rajallinen.

 

Tuen määrä:

 • Enintään 2000 euroa jos kyseessä on pienikokoinen pakettiauto, jossa istuimet vain edessä. Pienikokoisen pakettiauton hankintahinta saa olla enintään 50 000 euroa (sis.ALV). Kokonaishinnalla tarkoitetaan auton lopullista kauppasopimuksessa olevaa yksilöityä hintaa.
 • Enintään 4000 euroa jos kyseessä on keskikokoinen pakettiauto, jossa istuimet vain edessä. Kokonaismassa on yli 2 500 kilogrammaa ja kokonaismassan ja omamassan välinen erotus (kantavuus) on vähintään 680 kilogrammaa.
 • Enintään 6000 euroa jos kyseessä on suurikokoinen pakettiauto, jossa istuimet vain edessä. Kokonaismassa on yli 2 500 kilogrammaa ja kantavuus on vähintään 680 kilogrammaa ja akseliväli on yli 3,5 metriä.

 

Yrityksille myönnettävän hankintatuen enimmäismäärä voi olla enintään 40 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista. Tukikelpoiset kustannukset määritetään vertaamalla samankaltaiseen, vähemmän ympäristöystävälliseen investointiin, joka olisi tehty ilman tukea. Toisin sanoen verrataan sähköauton hankintahintaa polttomoottorikäyttöisen vastaavan auton hankintahintaan. Hintojen erotuksesta muodostuu tukikelpoinen kustannus. Tukikelpoiset kustannukset osoitetaan myyjän antamasta verrokkihinnasta (eli käytännössä autotarjouksesta), joka liitetään hakemukselle.

Leasingin kyseessä ollessa polttomoottori- ja sähkökäyttöisen ajoneuvon verrokkihintoina käytetään yhteenlaskettujen leasingvuokrien summaa. Hankintatuki voi siis olla 40 % verrokkiajoneuvojen leasingvuokrien summien erotuksesta. Erotus osoitetaan auton myyjän tai leasingyhtiön verrokkitarjouksista.

 

Tuen hakeminen ja myöntäminen

Hakemuksen hankintatuesta tekee lähtökohtaisesti asiakas eli auton ostaja tai vuokralleottaja. Hakemus on tehtävä ja myös myönteinen päätös saatava ennen ajoneuvon sitovaa hankintaa. Hakemuksesta on ilmettävä suunnitelma ajoneuvon hankinnasta. Sitovalla hankinnalla tarkoitetaan tilaus- tai kauppasopimuksen tekoa.

 

Hakemuksessa on ilmoitettava

 • Yksilöity suunnitelma tai kuvaus ajoneuvon hankinnasta tai pitkäaikaisvuokrauksesta.
 • Tukikelpoiset kustannukset (hintaero polttomoottoriautoon) myyjän antamasta hinnoittelusta, joka liitetään hakemukselle.

Traficom tekee ehdollisen päätöksen ja varaa budjetista haetun tuen määrän, mikäli tuen myöntämiseen liittyvät edellytykset täyttyvät. Tämän jälkeen asiakas voi tilata tuen kohteena olevan auton.

Tilaus- tai kauppasopimus tulee toimittaa Traficomille kahden kuukauden sisällä ehdollisen päätöksen saamisesta. Leasingrahoituksen kyseessä ollessa mukaan täytyy liittää leasinglaskelma.

Päätös tuen myöntämisestä voidaan vahvistaa ajoneuvon ensirekisteröinnin jälkeen, jos hakemuksen kohteena oleva ajoneuvo ensirekisteröidään tuen saajan nimiin, omistajaksi tai haltijaksi. Tuki maksetaan vahvistamispäätöksen mukaisesti.

Tuen hakijan on ilmoitettava hakemuksen kohteena olevan ajoneuvon ensirekisteröinnistä Traficomille.

Vaikka tuki maksetaan pian ajoneuvon rekisteröinnin jälkeen, Traficom varaa oikeuden periä hankintatuki takaisin jos ajoneuvo vaihtaa omistajaa tai haltijaa 12 kk:n sisällä (osamaksu- tai käteiskauppa) tai 36 kk:n sisällä (leasingrahoitus).

 

Lisätietoja aiheesta Traficomin sivuilta

Tilaa uutiskirje suoraan sähköpostiisi

Haluatko saada tiedon uusista kirjoituksista suoraan sähköpostiisi? Tilaa nyt Autokeskuksen uutiskirje.

TILAA UUTISKIRJE