Miten työntekijät arvioivat Autokeskusta?


Haluaisitko tietää, mikä Autokeskuksesta tekee henkilöstömme mielestä hyvän työpaikan? Se selviää kurkistamalla työtyytyväisyyskyselymme tuloksiin.

Keväällä toteutetun työtyytyväisyyskyselyn arvosana 3,8 on varsin hyvä, kun kysymysten asteikko on 1-5. Kyselyn väittämät on ryhmitelty neljään teemaan, joista yhdellekään ei ole tullut huonoja tuloksia. Teemat ovat paremmuusjärjestyksessä Johtaminen ja esimiestyö (3,9), Työyhteisö (3,8), Oma työ (3,7) ja Työnantajakuva (3,7).

Yksittäisistä väittämistä parhaat arviot saivat "Työpaikallani pyydetään ja annetaan apua toisille", "Esimieheni kohtelee alaisiaan oikeudenmukaisesti" ja "Saan esimieheltä apua ja tukea tarvittaessa". Näiden kaikkien väittämien vastauksien keskiarvo oli 4,1. Nämä teemat heijastelevat myös Autokeskuksen arvoihin kuuluvaa toistemme arvostamista. Arvostaminen ilmenee muun muassa siinä, että teemme yhteistyötä ja että erilaisuus nähdään voimavarana. 

Edellä mainittujen lisäksi Autokeskuksessa pääsee käyttämään kattavasti omia vahvuuksiaan ja osaamistaan, ilmapiiri on hyvä, ja oma työ koetaan tärkeäksi ja mielekkääksi. Esimiehet kuuntelevat alaisiaan, vievät asioita eteenpäin ja viestivät selkeästi työhön liittyvistä odotuksista. Toki vastauksissa on hajontaa, eivätkä kaikki ole pelkästään tyytyväisiä. Noin kymmenesosa vastaajista on negatiivisia, mutta onneksi selvästi suurin osa tyytyväisiä (70%) tai neutraaleja (20%). 

Jotain kertoo sekin, että työntekijämme viihtyvät meillä pitkään. Keskimääräinen työuran pituus Autokeskuksessa on yli 10 vuotta.

Tilaa uutiskirje suoraan sähköpostiisi

Haluatko saada tiedon uusista kirjoituksista suoraan sähköpostiisi? Tilaa nyt Autokeskuksen uutiskirje.

TILAA UUTISKIRJE