Vaihtoauton ostajan opas


Vinkit käytetyn auton hankintaan ja vastauksia yleisimpiin kysymyksiin

Käytetty auto voi olla erinomainen hankinta, mutta auton osto voi tuntua haastavalta. Mistä auto kannattaa ostaa? Kuinka erottaa hyvät autoyksilöt hutiostoksista? Miten varmistua siitä, että hinta on kohdallaan? Autokeskuksen Vaihtoauton ostajan oppaasta löydät vinkit käytetyn auton hankintaan ja vastauksia yleisimpiin kysymyksiin.

Kannattaako auto ostaa yksityiseltä vai yritykseltä? Merkkiautoliikkeestä vai vaihtoautoliikkeestä?

Yksiselitteisesti ei voida sanoa, että käytetyn auton ostaminen kannattaa tehdä liikkeestä tai yksityishenkilöltä. Asiaan vaikuttaa eritoten se, kuinka paljon riskiä ostaja on valmis kantamaan.

Yksityisten henkilöiden välisiin kauppoihin ei sovelleta kuluttajansuojalakia, joka taas suojaa autoliikkeen asiakasta. Autoalan asiantuntijana liikkeeltä odotetaan suurempaa asiantuntemusta kuin yksityiseltä käytetyn auton myyjältä. Käytännössä autokaupassa ostajan suoja on siis parempi, sillä yksityishenkilöiden välisen riidan ratkaisemiseen käytettäviin keinoihin sisältyy usein huomattavasti suurempaa epävarmuutta lopputuloksesta sekä merkittävämpiä taloudellisia riskejä kuin kuluttajakaupassa.

Auton ostaminen autoliikkeestä

Käytetyn auton ostaja ei koskaan voi edellyttää, että auto olisi uudenveroinen – käytetty auto on aina käytetty. Kuluttajansuojalaissa ns. kuuden kuukauden säännön perusteella auton myyvä yritys kuitenkin vastaa virheestä, joka on ollut autossa luovutushetkellä, jos virhe ilmenee kuuden kuukauden kuluessa luovutuksesta. Tällöin ostajan tosin pitää pystyä osoittamaan, että kyseessä todella on virhe, eikä esim. normaalista käytöstä tai käytön virheestä aiheutunut kuluminen. Samoin on merkitystä myös sillä, mitä ostajalle on auton kunnosta kerrottu ja mitä ostajan olisi esim. koeajon aikana pitänyt huomata. Siksi kaupanteon yhteydessä onkin hyvä käydä läpi ja dokumentoida ne mahdolliset puutteet autossa, jotka olet myyjän kanssa käynyt läpi.

Yleistäen voisi sanoa, että koska yksityisillä myyjillä ei ole kuluttajasuojalain mukaista vastuuta virheistä, täytyy heidän hinnoitella myymänsä auto halvemmaksi kuin liikkeen. Yksityisillä markkinoilla olevat autot ovat tästä syystä toisinaan edullisemmassa päässä hintakirjoa, mutta verkossa tapahtuvan kaupankäynnin myötä moni yksityinen myyjä on omaksunut autoliikkeiden hintatason. Tällaisessa tapauksessa kannattaa miettiä, onko järkevämpää hankkia auto samalla hinnalla mieluummin taholta, jolla osaaminen auton kunnon arvioinnissa on yleensä yksityishenkilöä kattavampaa.

Autoliike on usein kätevämpi vaihtoehto myös silloin, jos ostaja haluaa käyttää omaa autoaan osana kaupan hintaa. Yksityinen myyjä ei välttämättä ole kiinnostunut vaihtoautostasi ja toisaalta oman auton myymisessä yksityishenkilönä voi törmätä yllä mainittuihin asioihin, joiden johdosta iso osa asiakkaista hankkii auton mieluiten autoliikkeestä. Myös rahoituksen hankinta käy yleensä kätevästi autoliikkeen kautta, mikäli sille on tarvetta.

 

autoliikkeen asiakasta

Auton ostaminen yksityishenkilöltä

Yksityishenkilöiden välistä kauppaa säädellään myös lainsäädännöllä, autokaupan kyseessä ollen pääasiassa kauppalailla. Kauppalain säännökset virhevastuusta ovat pääsääntöisesti samanlaisia kuin kuluttajansuojalaissa. Yksityiseltä henkilöltä ei myyjänä kuitenkaan voida edellyttää yhtä kattavaa asiantuntemusta kuin autoliikkeeltä, joka saattaa joissain tilanteissa rajoittaa virhevastuuta. Oman asiantuntemuksensa puutetta sekä myyjä että ostaja voivat kuitenkin toki paikata hankkimalla kaupan tueksi ulkopuolisia palveluita, kuten esimerkiksi kaupan kohteena olevan auton kuntotarkastuksen.

Yksityishenkilöiden väliseen kauppaan ovat jotkin yhtiöt kehittäneet erityisiä vakuutustuotteita, joiden avulla riskiä kaupanteossa voi vähentää. Käytännössä tuotteet toimivat niin, että vakuutuksen ottaa auton myyjä. Ostaja ei siis voi erikseen vakuuttaa itseään mahdollisten kaupanteon jälkeen ilmenevien virheiden varalta, vaikka tuote suojaakin molempia osapuolia virhetilanteessa.

Onko autoliikkeiden välillä eroa?

Myös autoliikkeen valintaa kannattaa pohtia oman riskinottohalukkuutensa valossa. Autoliikkeet eroavat toisistaan esimerkiksi käytettyjen autojen tarkastuskäytänteiden ja tarjoamiensa lisäpalveluiden suhteen.

Tarkastuskäytänteet ovat moninaiset. Osassa liikkeistä tehdään käytetyille autoille ennen myyntiinlaittoa silmämääräinen tarkastus, osassa autot tarkistetaan yrityksen omassa huoltohallissa ja osa tarkastuttaa autot ulkopuolisella, puolueettomalla toimijalla.

Jos auto on tarkastettu vain päällisin puolin (tai auton ostaa yksityishenkilöltä), kannattaa ostajan harkita, voisiko auton käyttää tarkistuksessa ennen ostopäätöksen tekemistä. Joskus tämän toki joutuu tekemään omaan lukuun, mutta myyjältä voi myös kysyä, suostuuko tämä osallistumaan tarkistuksen kustannuksiin. Mikäli myyjä ei suostu antamaan autoa tarkistukseen edes silloin, jos ostaja tekee sen omalla kustannuksellaan, kannattaa ostoaikeista luopumista harkita vakavasti.

Mikäli autoon taas tehdään jo liikkeen toimesta tarkastus joko itse tai ulkopuolisen toimijan toimesta, on asiakkaalla lupa odottaa, että yleisimmät virheet autossa on havaittu siinä. Tämä tietysti säästää myös ostajan vaivaa ja kustannuksia, kun auton kuntotarkastus on tehty jo myyjän lukuun.

Osa autoliikkeistä myös tarjoaa käytetyn auton ostajalle mahdollisuuden hankkia autolle takuun, joka kattaa yleensä mahdollisia yllättäviä korjauskuluja tietyn ajanjakson tai kilometrimäärän puitteissa. Takuupalveluiden ehdot ja saatavuus vaihtelevat liikkeittäin. Useimpien liikkeiden takuun myöntäminen perustuu auton myyntihetken ikään ja ajettuun kilometrimäärään. Myös merkkikohtaisia takuita on markkinoilla, joskin niissäkin on usein rajoitteita.

Autossa voi toki myös olla takuuta jäljellä jo itsessäänkin. Tehdastakuu siirtyy aina auton mukana sen uudelle omistajalle. Maahantuojien myöntämissä jatkotakuissa voi kuitenkin olla merkkikohtaisia eroja esimerkiksi sen suhteen, onko takuu voimassa kaikissa käyttötyypeissä (yksityis- vs. yrityskäyttö) tai myönnetäänkö takuu auton ensimmäisen omistajan lisäksi takuuaikana myös seuraaville omistajille. Mikäli autossa on huolenpitosopimus, se saattaa myös siirtyä uudelle omistajalle, mutta myös tässä on merkkikohtaisia eroja. Takuiden ja huolenpitosopimusten siirtymiseen liittyvät seikat kannattaa siis aina varmistaa auton myyjältä.

Mitä eroa on vaihtoauton hankinnassa merkkiliikkeeltä verrattuna muuhun vaihtoautoja myyvään liikkeeseen?

Merkkiliikkeellä tarkoitetaan autoliikettä, joka myy vaihtoautojen lisäksi myös tiettyjen merkkien uusia autoja ja jotka tarjoavat usein myös merkkihuoltopalveluita. Merkkiliikkeessä tietotaito on omien merkkien osalta kattavampaa kuin muissa vaihtoautoliikkeissä. Merkkiliike voi kuitenkin myydä myös muiden kuin omien merkkiensä vaihtoautoja, ja tavallisesti näin onkin. Merkkiliikkeiden vaihtoautovalikoimissa on myös enemmän ns. yhden omistajan autoja, jotka ovat tulleet vaihdossa uuteen autoon.

Mitä minun pitäisi osata kysyä auton kunnosta?

Autoliikkeestä autoa ostaessa tyhmiä kysymyksiä ei ole olemassakaan, sillä autoliikkeen myyjän tehtävä on tarjota tietoa ostajan autoilutarpeiden ja päätöksenteon tueksi. Tyhmiä kysymyksiä ei ole toki myöskään yksityishenkilöiden välisessä kaupassa, mutta vastauksiin kannattaa suhtautua toisinaan varauksella, jollei myyjä ole autoalan ekspertti. Tällöin apuna voi tarvittaessa käyttää ulkopuolista asiantuntijatahoa, joka osaa vastata ostajan kysymyksiin auton tarkastettuaan.

opaskuva-combined

Miten vaihtoauton hinta määräytyy?

Jokainen auto hinnoitellaan yksilöllisesti. Merkittävimmät hintaan vaikuttavat seikat ovat autolla ajetut kilometrit, auton huoltohistoria ja yleinen kunto. Myös yksilölliset erot korostuvat, esim. varusteet, renkaiden ja maalipinnan kunto. Toisaalta erityisesti autoliikkeessä auton hintaan vaikuttaa myös sen kysyntä.

Monesti ajatellaan, että käytetyn auton voi ostaa yksityishenkilöltä edullisemmin kuin liikkeestä. Joskus tämä pitääkin paikkansa, mutta erityisesti netissä tehtävän helpon hintavertailun johdosta myös yksityishenkilöiden myymien autojen hinnat ovat viime vuosina nousseet.

Autoliikkeestä ostettaessa hintaan vaikuttaa usein myös se, millaisia palveluita kauppaan sisältyy. Jos esimerkiksi vaihtoautolle annetaan takuu tai se on kuntotarkastettu ennen myyntiä liikkeen lukuun, voivat nämä seikat näkyä hieman auton hinnassa. Toisaalta samalla ostaja saa näistä palveluista lisäarvoa.

hinta_auto

Miten voin arvioida, onko käytetty auto hinnoiteltu oikein?

Autoa voi pyrkiä vertailemaan muihin vastaaviin autoihin esimerkiksi eri vaihtoautoportaaleissa. Saattaa kuitenkin olla vaikeaa löytää täysin vastaavaa autoa markkinoilta, sillä käytettyjen autojen kohdalla on monta seikkaa, jotka hintaan vaikuttavat. Saman mallin autot samalla varustetasolla ja näennäisesti samalla käyttömäärällä voivat erota vaikkapa kulumisasteelta, joka näkyy hinnassa, muttei välttämättä päällisin puolin auton myynti-ilmoituksessa.

Auton hintaan voivat vaikuttaa myös välilliset tekijät, jotka yleensä liittyvät myyjän toimintaan ennen auton myyntiinlaittoa. Tällaisia voivat olla vaikkapa perusteellinen kuntotarkastus, auton tuore katsastaminen tai auton hintaan sisältyvä lisätakuu. Nämä tarjoavat ostajalle lisäturvaa, mutta eivät näy esimerkiksi autoportaaleissa suoraan auton ominaisuuksia listaavissa kohdissa.

Autojen hintojen vertailua voi siis tehdä näppärästi esimerkiksi vaihtoautoportaalien avulla, kunhan muistaa, että hinnan ja sillä saatavien autojen välistä suhdetta kannattaa tutkia hieman pintaa syvemmältä.

Mitä kannattaa huomioida, jos tarjoan nykyistä autoani liikkeelle vaihdossa?

Kun tuo autoa vaihtoautoliikkeeseen aikeenaan myydä se liikkeelle, kannattaa auton olla puhdas sekä ulko- että sisäpuolelta. Likaisen auton kuntoa on vaikeampi arvioida ja tällöin on mahdollista, että hyvitys jää pienemäksi kuin mitä autosta muutoin voisi saada. Jos autoon on olemassa kahdet renkaat, olisi mukana hyvä olla myös yksi esimerkkirengas siitä rengassarjasta, joka ei ole autossa sillä hetkellä käytössä. Näin myymälässä voidaan myös arvioida samalla renkaiden kunto ja sen vaikutus hintaan. Ehdottomasti mukaan tulee ottaa myös auton huoltokirja. Kannattaa myös olla avoin oman auton virheistä ja korjaustarpeista.

Kun autosta saa liikkeeltä ostotarjouksen, sen vertaaminen suoraan netin vaihtoautoportaaleista löytyviin vastaavantyyppisten autojen hintoihin ei välttämättä ole kovin hedelmällistä. Käytetyt autot ovat yksilöitä, ja hintaan vaikuttaa moni seikka. Autoliikkeiden osalta on toki huomioitava myös se, että ne ovat ostaneet autonsa edullisemmalla hinnalla kuin millä myyvät ne, jotta liiketoimintaa voitaisiin pyörittää. Mikäli autosta saatavaa hintaa haluaa vertailla kestävällä tavalla, kannattaa mieluiten pyytää omasta autosta tarjous useammasta liikkeestä ja verrata niitä keskenään.

Mitä riskejä käytetyn auton ostoon sisältyy ja miten niitä voi minimoida?

Käytetyn auton ostajan on hyvä huomioida se, että käytetty auto harvoin on uudenveroinen. Auto kuluu käytössä, ja siihen on hyvä varautua. Myyjällä on kaupasta toki virhevastuu, mutta normaalista käyttöön liittyvästä kulumisesta ja sen aiheuttamista korjaustarpeista vastaa aina omistaja. Ostajan kannattaakin huomioida korjauskustannusten mahdollisuus jo auton hankintavaiheessa. Mikäli on hankkimassa merkkiä tai mallia, joka ei ole entuudestaan perin tuttu, voi olla aiheellista tutustua ennen hankintaa myös esimerkiksi kyseisen mallin varaosien hintoihin.

Tutustu auton dokumentteihin

Myytävästä autosta pitäisi olla nähtävillä huoltokirja – joko perinteinen tai sähköinen. Sen avulla voit varmistaa, että autoa on huollettu säännöllisesti. Tarkista siis huoltojen ajankohdat sekä erityisesti jakopäänhihnan vaihtoa koskevat tiedot, jos sellainen autosta löytyy.

Auton omistajuus on syytä selvittää erityisesti yksityishenkilöiden välisessä kaupassa. Varmista ajoneuvon ja rekisteriin merkityn omistajan tiedot. Tarkista myös, onko ajoneuvo liikennekäytössä, ajoneuvovero maksettu, määräaikaiskatsastus suoritettu ja myyjä rekisteriin merkitty omistaja.

Ajoneuvo kannattaa ostaa vain rekisteriin merkityltä omistajalta. Joskus autoliikkeet ottavat autoja myyntitiliin, jolloin yksityinen henkilö on auton myyjä ja maksaa liikkeelle vain komission auton säilyttämisestä ja mainostamisesta. Myyntitilissä olevaa autoa ei koske tavanomainen kuuden kuukauden virhevastuu, sillä kauppa syntyy edelleen yksityishenkilöiden kesken. Tämä asia kannattaa varmistaa erityisesti asioitaessa sellaisen autoliikkeen kanssa, jonka toimintatapa ei ole sinulle ennestään tuttu.

Osassa autoliikkeistä vaihtoautoille on tehty kuntotarkastus ja sen tuloksista on tehty ostajallekin näytettävä raportti. Jos myytävästä autosta ei ole nähtävillä raporttia, voi auton käyttää itse esimerkiksi katsastusasemalla kuntotarkastuksessa.

Mitä autosta kannattaa tarkistaa silmämääräisesti?

Auton kunnosta voi osan tarkastaa myös silmämääräisesti. Esimerkiksi tuulilasista näkee yleensä helposti, onko siinä halkeamia tai kiveniskemiä tai onko lasi muutoin kovin kulunut. Myös esimerkiksi auton valojen toiminnan (sekä auton sisä- että ulkopuolella) voi testata jo ennen koeajoa.

Auton koria voi joutua tuijottamaan hieman tarkemmin. Esimerkiksi sävyerot kahden paneelin välillä voivat osoittaa, että auto on maalattu uudelleen vaurion jälkeen. Tällöin on syytä tarkistaa, mitä autolle on tapahtunut ja kuinka ja kenen toimesta vaurio on korjattu. Pidä myös silmät auki mahdollisten ruostevaurioiden varalta.

Myös renkaiden kunto kannattaa käydä läpi. Jos renkaan urasyvyys on alle 3 millimetriä, on syytä laskea auton hinnan päälle myös uusien renkaiden hankintakulu. Katso myös renkaiden pintaa: onhan rengas kulunut tasaisesti? Epätasaisesti kulunut rengas voi viitata auton alustaongelmiin.

Mitä pitää muistaa testata koeajon aikana?

Koeajoon kannattaa varata riittävästi aikaa, sillä testattavaa on paljon. Aivan lyhyen koeajon aikana kaikki seikat eivät välttämättä edes tule ilmi, ja autoa on hyvä päästä testaamaan myös eri nopeuksissa.

Kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että autoa pääsee testaamaan sekä ns. kylmänä että lämpimänä, sillä osa ongelmista voi tulla esille vasta jommassakummassa tilassa. Tämä tarkoittaa sitä, että pääset tekemään käynnistyksen autolle, jota ei ole juuri ajettu, jolloin mahdolliset kylmäkäynnistyksen ongelmat tulevat esille. Kun taas ajat autoa noin 10-15 kilometrin matkan, ehtii moottori lämmetä ja esimerkiksi jäähdytysjärjestelmän mahdolliset kuprut alkavat antaa merkkejä itsestään.

Äänimaailma kertoo autosta paljon: kuuntele siis tarkkaan. Erilaisista äänistä ei usein voi suoraan tehdä vielä johtopäätöksiä auton kunnosta, mutta ne antavat osviittaa seikoista, jotka äänten perusteella on hyvä tarkastaa. Radion ja äänentoiston toimivuutta on syytä myös testata, mutta koeajon aikana ne kannattaa pääosin pitää pois päältä, jotta voit kuulostella muita ääniä.

Esimerkiksi isoissa käännöksissä kuuluva muriseva ääni voi kertoa vaihdon tarpeessa olevista pyöränlaakereista, naputtava ääni taas kuluneista vetonivelistä. Eri nopeuksilla ajettaessa vaihdelaatikosta voi kuulua vikaääniä ja töyssyjen ja hidasteiden yli ajettaessa kuuluvat poikkeukselliset äänet taas voivat viitata kuluneeseen alustaan.

Koeajon aikana kannattaa tarkistaa yleisesti ottaen kaikkien käytettävissä olevien teknisten laitteiden toiminta, aina ilmastoinnista äänentoistoon. Tarkista myös, ettei autossa pala mikään varoitusvalo. Kokeile, kiihtyykö auto kuten sen pitäisi ja ilman epämääräistä nykimistä tai rusahtelua vaihteiden vaihtuessa. Tee myös jarrutustesti jarruttamalla suoralla tiellä voimakkaasti. Autoa tulee pystyä ohjaamaan jarrutuksen aikana, eikä auto saa suoralla pinnalla jarrutettaessa vetää mihinkään suuntaan ilman ohjausliikettä.

Muista nämä

Onko olemassa jotakin kilometrirajaa, jonka yli ajettua autoa ei kannata hankkia?

Käytetyn auton hankintaa poissulkevaa kilometrirajaa ei ole. Joskus näkee neuvottavan, ettei yli 100 000 kilometriä ajettua autoa kannata enää käytettynä ostaa. Tätä ei kuitenkaan kannata pitää yleispätevänä ohjenuorana – ulottuuhan esimerkiksi joidenkin merkkien autojen takuukin jopa 150 000 kilometrin rajaan saakka.

Jos huollot on tehty, pelkillä kilometreillä sinänsä ole merkitystä. Toki osat kuluvat ajossa, joten niiden mahdollisiin vaihtoihin on hyvä varautua. Samalla on hyvä huomioida, että myös varaosien hinta vaihtelee automerkeittäin ja -malleittain. Yleistäen voi sanoa, että mitä erikoisempi ja kalliimpi malli on kyseessä, sitä enemmän maksavat myös varaosat. Asiaan on hyvä varautua jo autoa hankkiessa, erityisesti, jos auton mittarissa on runsaasti kilometrejä eikä osien kuntoa ole erityisesti ennen myyntiä tarkistettu.

Pitkäikäisissä autoissa täytyy ottaa huomioon mahdolliset ruostevauriot. Kori ei ole ikuinen, sillä varsinkin Suomen keliolosuhteet ruostuttavat autoa. Autosta kannattaa tutkia ainakin lokasuojien reunat sekä ovien pielet. Auton korin kuntoon kannattaa kiinnittää erityistä huomiota, sillä kori muodostaa merkittävän osan auton arvosta.

Uskallanko ostaa auton, johon on tehty aiemmin vauriokorjaus esimerkiksi kolarin tai ilkivallan johdosta? Voiko kolarista aiheutua ongelmia myöhemmin?

Tärkein kriteeri tämän määrittämisessä on, millainen vaurio autoon on kolarin johdosta syntynyt. Jos kyse on pellin oikaisusta tai korjausmaalauksesta, tällaisella ei ole merkitystä. Jos auto taas on ollut kolarissa ja runkoon on jouduttu tekemään korjauksia, tällöin auton hinnan pitää olla huomattavasti halvempi. Tällöin ruostevaurioiden mahdollisuus kasvaa, ja jos runkoon on jäänyt minkäänlaisia vinoutumia, tekee se autosta vähemmän turvallisen.

Kaikkien korjausten kohdalla on hyvä pyrkiä selvittämään myös se, missä auton vauriot on korjattu. Ammattitaitoisessa vaurioiden korjaamiseen perehtyneessä liikkeessä osataan ottaa huomioon vaurioiden mahdolliset vaikutukset kokonaisvaltaisemmin ja työn jälkeen voi luottaa. Erikoistumattomien tekijöiden työn jäljestä sen sijaan ei ole takeita.

Autoliikkeet eivät yleensä myy liikennekäytöstä lunastettuja, ns. kaksikilpisiä autoja. Tällaiseksi auto päätyy silloin, jos se on kolaroitu ja vakuutusyhtiö on lunastanut auton ja ottanut sen pois rekisteristä. Auto on tämän jälkeen ostettu Autovahinkokeskuksesta, korjattu ja rekisteröity uudestaan. Lunastukseen päätynyt auto ei välttämättä vastaa samankaltaisen kolaroimattoman auton kuntoa edes korjauksen jälkeen, jonka takia näitä autoja et tavallisesti löydä automyymälöistä.

Mistä voin tietää, miten autoa on käytetty ennen sen päätymistä myyntiin?

Trafin asiointipalvelusta pystyy tarkistamaan auton omistaja- ja historiatiedot. Sieltä näkee myös liikennekäytöstä poistot ja lunastukset, jotka useimmiten johtuvat kolareista. Näihin harvoin törmää autoliikkeissä, mutta yksityishenkilöiden välisessä kaupassa tilanne voi olla toinen.

Auton huoltokirja on syytä tarkistaa sen varmistamiseksi, että huolto-ohjelmaa on noudatettu asianmukaisesti. Tiettyjä asioita siitäkään ei kuitenkaan näe: tällaisia seikkoja voivat olla vaikkapa tupakointi tai eläinten kuljetus autossa. Tällaisten seikkojen osalta asiaa voi kysyä myyjältä, mutta kannattaa käyttää myös omia aisteja esimerkiksi koeajon aikana. Silmät, nenä ja korvat ovat joskus ostajan parhaat mittarit.

Kannattaako sähkö- tai hybridiautoa ostaa käytettynä?

Hybridien kysyntä vaihtoautojen markkinoilla on tällä hetkellä suurta. Jo pitkään markkinoilla ollut tekniikka on osoittautunut luotettavaksi ja siksi turvalliseksi ostaa käytettynäkin. Kuten pelkkää polttomoottoriteknologiaa hyödyntävien autojenkin kohdalla, on ostajan kuitenkin hyvä tutustua auton huoltohistoriaan.

Myös sähköauton uskaltaa hyvin hankkia käytettynä. Niiden tekniikka on kestävää tekoa ja valmistajien myöntämät takuut ovat yleensä pitkiä. Takuun voimassaolon varmistamiseksi on kuitenkin tärkeää tarkistaa, että sähköauton huollot on suoritettu vaaditun mukaisesti.

Sähköautojen kohdalla kannattaa kuitenkin huomioida se, että teknologia kehittyy nopeaa tahtia ja eri vuosimalleissa voi olla melko huomattaviakin eroja ominaisuuksissa ja toimintasäteissä. Näiden tietojen löytäminen ei kuitenkaan yleensä vaadi ostajalta merkittävää salapoliisintyötä, sillä osaavan automyyjän lisäksi tietoa löytyy helposti myös netistä.

Tarvitseeko sähköauton akun kuntoon sitten kiinnittää erityistä huomiota käytetyn auton kohdalla? Kyllä tai ei – riippuen auton käyttöasteesta. Akun käyttöikään vaikuttavat monet tekijät, mutta yleisesti nykyään arvioidaan sähköauton akun käyttöiän olevan noin 250 000 – 300 000 kilometriä ennen akun vaihtamistarvetta. Akku kannattaa vaihtaa, kun sen kapasiteetista on jäljellä enää noin 75 prosenttia. Akun vaihdon hinta on mallikohtaista, mutta yleensä puhutaan joistakin tuhansista euroista.

 

SIIRRY AUTOHAKUUN

Tilaa uutiskirje suoraan sähköpostiisi

Haluatko saada tiedon uusista kirjoituksista suoraan sähköpostiisi? Tilaa nyt Autokeskuksen uutiskirje.

TILAA UUTISKIRJE